13. december 2018
Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster, arkæologi, åben udgravning, Femern, BaneDanmark, Afkørsel 48,  

Museum Lolland-Falster har succes med åbne udgravninger

På Lolland-Falster er arkæologiske udgravninger populære og folkelige begivenheder. Museum Lolland-Falster har derfor stor succes med at invitere folk ind blandt jordbunker og stolpehuller, mens arkæologerne graver.

 

I 2018 valgte næsten 1000 gæster at lægge vejen forbi de fem udgravninger eller arrangementer under åben himmel, hvor museets arkæologer viste fund frem og fortalte om deres arbejde.

 

Arrangementerne gennemførte museet i tæt samarbejde med bygherrer og anlægsmyndigheder.

 

Det drejer sig om to gange åben udgravning ved Rødbyhavn arrangeret i samarbejde med Femern A/S. Der var også åben udgravning, da det første spadestik blev taget på Afkørsel 48 ved Maribo. Sammen med BaneDanmark bød museet indenfor på udgravningerne ved Stubbekøbingvej bag Refa i Nykøbing F., og museet bidrog med en pop-up udstilling i forbindelse med første spadestik til den nye Storstrømsbro.

 

Museumsinspektør og arkæolog ved Museum Lolland-Falster, Marie Brinch har været med til at arrangere de åbne udgravninger. Hun forklarer, at arkæologernes aktiviteter vækker folks nysgerrighed. De er videbegærlige, og vil gerne kende mere til historien.

 

Derfor benytter Museum Lolland-Falster næsten enhver lejlighed til at sætte fokus på den kulturhistorie, som arkæologerne kan fortælle, mens de så at sige skriver den med skovl og graveske.

 

- For museet er det vigtigt at vise udadtil, at de udgravninger, som vi ofte udfører inden et anlægsarbejde, faktisk giver resultater i form af ny viden og ny indsigt i fortiden og dens mennesker, og det medvirker til at styrke lokalområdets identitet, siger Marie Brinch.

 

Hun fortæller videre, at både bygherrer og anlægsmyndigheder er glade for borgernes interesse for de udgravninger, de ifølge museumsloven skal finansiere. I stedet for at se arkæologerne som en udgift og fremfor blot at modtage en rapport om udgravningen, så vælger de at gå aktivt med i formidlingen, allerede inden arkæologerne er færdige. På den måde fungerer kulturhistorien som værdiskaber.

 

- Jeg oplever en voksende bevidsthed hos bygherrerne om, at arkæologiske udgravninger har en høj PR-værdi, som giver dem god omtale og bred opmærksomhed på deres anlægsprojekter, fordi arkæologi er populært, siger Marie Brinch.

 

Også i 2019 inviterer Museum Lolland-Falster indenfor på museets udgravninger.

 

- Til foråret graver museet igen i de inddæmmede områder ved Syltholm i Rødbyhavn. Her har arkæologerne tidligere fundet exceptionelt velbevarede genstande fra stenalderen, og vi håber på, at vi får masser af flotte fund at vise frem og spændende historier at fortælle, siger Marie Brinch.

 

For yderligere kommentarer og interview kontakt:

Marie Brinch, museumsinspektør Museum Lolland-Falster
Tlf.: 52 51 30 72. E-mail: mb@museumlollandfalster.dk

 

eller

Henrik Schilling, kommunikationskonsulent Museum Lolland-Falster
Tlf.: 30 61 20 64. E-mail: hes@museumlollandfalster.dk