26. april 2018
Museum Lolland-Falster

Fremgang på mange områder

Museum Lolland-Falsters årsberetning for 2017 er nu på gaden. Her er der mulighed for at dykke ned i alle de spændende tiltag, der foregik i museets regi i løbet af sidste års sæson. Sæsonen var fyldt med aktiviteter for alle aldre og foregik både på museets fire udstillingssteder og ude omkring på hele Lolland-Falster.

 

”Det er Museum Lolland-Falsters ønske at formidle til det brede publikum og ikke blot til den ’traditionelle’ museumsgæst. Derfor river vi ofte teltpælene op og rykker ud i landskabet og formidler der. Det kan være i forbindelse med historiske ture i landskabet, åbne udgravninger, byvandringer eller deltagelse på Døllefjelde-Musse Marked, hvor en del af museets udstilling Museum Obscurum, der normalt kan ses på Falsters Minder i Nykøbing, kan opleves”, fortæller Ulla Schaltz, direktør ved Museum Lolland-Falster.

 

2017 har budt på en bred vifte af arrangementer uden for museets udstillingssteder og har dermed netop nået et andet publikum end den traditionelle museumsgæst. Det kan vi godt være stolte af. Ifølge den nationale brugerundersøgelse af landets museer, udarbejdet af Kulturstyrelsen og Gallup, er ’den traditionelle museumsgæst’ nemlig en kvinde med en længere videregående uddannelse, midt i 50erne, der går på kunstmuseer i hovedstadsområdet. Og det er jo ikke lige det, der er Museum Lolland-Falsters kerneområde eller placering for den sags skyld.

 

”Ifølge vores statistik har mere end 13.000 besøgt museet i forbindelse med arrangementer uden for museets fire udstillingssteder, et tal, der i 2016 lå lige under 10.000. Det er naturligvis en positiv fremgang, som tydeligt viser, at det er muligt at nå ud til befolkningen på utraditionel vis”, fortsætter Ulla Schaltz.

 

En anden gruppe, der i 2017 har benyttes sig af museets tilbud, går under kategorien outreach og kan defineres som utraditionelle museumsgæster og/eller grupper i sårbare situationer. Antallet af aktiviteter, der er afholdt sidste år er næsten fordoblet – fra 25 i 2016 til 43 i 2017. ”Det er en meget positiv fremgang, vi kan se inden for denne særlige gruppe. Fremgangen skyldes delvis Museum Lolland-Falsters deltagelse som partner i projektet Kulturland. Her skaber museet (i samspil med Museum Sydøstdanmark og Østsjællands Museum) sjove og hyggelige oplevelser til medborgere i sårbare situationer. Her sætter vi ikke diagnoser eller kritiske situationer i fokus, men lader kulturen og naturen bære dagen. Oplevelserne er for alle aldre, til alle interesser og i alle situationer og planlægges efter brugerens behov. Kulturland, og ikke mindst det stigende antal gennemførte arrangementer, er et glimrende eksempel på, at alle har glæde af kultur, og at museerne kan være med til at løfte denne opgave og give alle borgere i de to kommuner gode kulturelle oplevelser,” afslutter Ulla Schaltz.

 

Museum Lolland-Falster fortsætter fremadrettet med at udarbejde formidlingstilbud rundt om i Guldborgsund og Lolland kommuner samt i Kulturlandregi frem til udgangen af 2018, hvor projektet afsluttes.

 

Se årsberetningen for 2017

 

For nærmere information kontakt Ulla Schaltz på 25 59 34 54 eller
uls@museumlollandfalster.dk