07. marts 2017
Museum Lolland-Falster

Kulturmindeforeningens generalforsamling med efterfølgende foredrag

Tirsdag d. 28. marts 2017 kl.19 holder Kulturmindeforeningen i Nykøbing F. sin årlige generalforsamling. Efter generalforsamlingen indbydes til offentligt foredrag ved Anna-Elisabeth Jensen, Museum Lolland-Falster. Med titlen Migration og vellevned i 10.000 år - udvikling og afvikling på Lolland-Falster tager foredragsholderen os tilbage i tiden med et kulturhistorisk blik på netop migration og vellevned på Sydhavsøerne.

 

"Det første stop er Lolland-Falsters første mennesker og deres naturgivne resurser, stenalderens slaraffenland. Derefter er der fokus på vikingetid og middelalder med de tidligste nedskrevne beskrivelser af øerne, deres befolkning og kimen til den infrastruktur, der eksisterer den dag i dag. Næste stop er slutningen af 1700-tallet, hvor landboreformer og krongodssalg lagde grunden til det herregårdskulturlandskab, der omgiver os i nutiden. 1800-tallet er indbegrebet af guldalder, industrialisering og de store inddæmningsprojekter. Foredraget slutter i 1900-tallet, hvor verdenskrige, kold krig, velfærdssamfund, fritidssamfund og globalisering fører os op til 2017 og det moderne Lolland-Falster," fortæller Anna-Elisabeth Jensen.

 

Sydhavsøerne har igennem århundrederne været et grænseland. Øerne har ligget i Østersøen som en forpost for det danske rige. Tilflyttere og nye ideer, krig, fiskeri og handelskontakter tværs over Østersøen er blot nogle af ingredienserne i områdets udvikling gennem 10.000 år.

 

Generalforsamlingen er kun for Kulturmindeforeningens medlemmer, men foredraget er offentligt.

 

Hvornår: 28. marts 2017, generalforsamlingen starter kl.19, foredraget forventes påbegyndt kl. 20
Hvor: Hovedbibliotekets foredragssal, Rosenvænget 17, 4800 Nykøbing F.
Pris: gratis for Kulturmindeforeningens medlemmer, 60 kr. for ikke medlemmer.