14. november 2016
Museum Lolland-Falster

Én grube - mange historier

"Ved de mange udgravninger forud for den kommende Femern forbindelse øst for Rødbyhavn er der over store arealer afdækket en lang række spændende arkæologiske fund og konstruktioner fra alle tidsperioder fra palæolitikum til vikingetid. Kildematerialet er omfattende komplekst, ja, nærmest overvældende. Jeg har derfor valgt at indskrænke mig. Jeg har gjort dette ved at indsnævre fokus både i tid og i rum til et enkelt arkæologisk anlæg, en fundrig grube fra yngre bronzealder (900-700 f. Kr.).  Ud fra fundene fra denne ene grube, og ved inddragelse af paralleller fra andre lokaliteter søger jeg at fortælle noget om det liv og de aktiviteter, der blev levet og lavet i området ved Rødbyhavn for næsten 3000 år siden."

 

Sådan siger denne kalejdoskopartikels forfatter, museumsinspektør Bjørnar Måge, som indledning til den spændende artikel om fundene ved Annasminde.

 

Læs artiklen