27. oktober 2016
Museum Lolland-Falster

En 50-årig i forandring

Kulturmindeforeningen i Nykøbing Falster runder et skarpt hjørne. Det er ikke mindre end 50 år siden, at en gruppe aktive mennesker samledes for at stifte Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster. Grunden var, at en række af byens historiske bygninger led en krank skæbne og måtte give plads for en rivende samfundsudvikling. Foreningens stiftere mente, at det kunne gøres på en anden måde, så fortiden kunne berige nutiden uden at stå i vejen for fremtiden. For med Ebbe Kløvedal Reichs citat:  ”Den nutid, der ikke selv ved, hvilken fortid den destruerer, er blind. Og det værste er, at den tvinger al fremtid til også at blive det”.

 

Kulturmindeforeningen har gennem årene, i samarbejde med Museum Lolland-Falster (Falsters Minder), tilrettelagt og gennemført ekskursioner og foredrag med kulturhistoriske emner som f.eks. lokale kulturmiljøer på Lolland-Falster. Traditionen har også budt på et julemøde med koncert med mandskoret BRAGE, som naturligvis også finder sted i år.

 

Kulturmindeforeningen fejrer sine 5 årtier med præsentationen af en jubilæumsbog om foreningens historie, forfattet af Arne Skafte Jensen. Igennem 35 år har højdepunktet været udgivelse af foreningens årbog om et lokalhistorisk emne, forfattet af en af vore fremragende lokale journalister.

 

”Vi glæder os derfor også til at præsentere den 35. årbog, hvor vi håber, at mange vil bakke op om Kulturmindeforeningen ved at møde op og være med til at fejre foreningens 50-års jubilæum”, fortæller Anita Ulrik Sørensen, formand for Kulturmindeforeningen.

 

Medlemmer af Kulturmindeforeningen får bogen udleveret ved receptionen. Bogpræsentationen er arrangeret og afholdes af Kulturmindeforeningen.

 

Information om foreningen og dens virke kan findes på Facebook og på hjemmesiden www.kulturmindeforeningen.dk.

 

Kulturmindeforeningen ser stadig den dag i dag sin opgave som værende en aktiv medspiller omkring initiativer, der understøtter bevaring af bygnings- og landskabskultur i vores lokalområde. Foreningen prioriterer derfor at sidde med i Guldborgsund kommunes Bygningsforbedringsudvalg, Nykøbing F. Facaderåd og Nykøbing F. Bevaringsfond. Bevaringsfonden tog Kulturmindeforeningen i 1997 initiativ til at oprette. Herud over er foreningen høringspart, før Byrådet tager stilling til en ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig bygning. Desuden gennemlæser og udtaler foreningen sig i forbindelse med høringer af lokalplanforslag og kommuneplanforslag. Repræsentanter fra foreningens bestyrelse deltog derfor også i kommunens dialogmøde den 1. oktober 2016, og foreningen har efterfølgende indsendt forslag til Guldborgsund kommunes kommende kommuneplanproces.

 

Hvornår: 11. nov. 2016, kl. 14
Hvor: bogpræsentationen finder sted i Staldgårdsporten, hos Galleri Finnermann, Slotsgade 30, 4800 Nykøbing