19. april 2016
Museum Lolland-Falster

Kick-off-event til Interreg-projekt NORDMUS

Hvordan kan det grænseoverskridende samarbejde mellem danske og tyske museer styrkes, og hvordan kan museerne bidrage til at markedsføre regionen til turisterne? Det er de spørgsmål som debatteres offentligt på Kick Off arrangementet for Interreg-projekt NORDMUS d. 27. april på Nordsømuseum i Husum (Tyskland).

 

Med det treårige projekt NORDMUS skal der etablereres et dansk-tysk grænseoverskridende museumsforbund som en stabil platform for musealt samarbejde i den sydvestlige del af Østersøområdet. Forbundets formål er faglig sparring, løbende vidensdeling, erfaringsudveksling og gennemførsel af fælles projekter museerne imellem, men også med aktører inden for kulturturisme og forskning. Gennem samarbejde og forening af ressourcer, kompetencer og viden genereres en merværdi til gavn for hele regionen. Samtidig skal områdets kulturhistoriske rigdomme og potentiale synliggøres og udnyttes til at vække interessen for den grænseoverskridende region. Og ikke mindst styrke en fælles bevidsthed om dette kulturelle potentiale.

 

NORDMUS har 10 partnere som forankrer 53 museer og udstillingssteder i en grænseoverskridende struktur. Lead-partner er Museum Lolland-Falster.

 

Arrangementet er fra kl. 11 til 17. Det er offentligt og gratis, dog bedes der om tilmelding per e-mail til dk@mseumlollandfalster.dk.

 

Efter velkomst fra Dr. Uwe Haupenthal, direktør for museumsforbund Nordfriesland, og præsentationen af NORDMUS ved projektledelsen, holder formanden for det Tysk-Danske Selskab, Annie Lander Laszig, opstartsforedraget. Derefter arbejdes i tre parallelle workshops med emner inden for det grænseoverskridende kultursamarbejde. Til slut inviteres til rundvisning i Nordsømuseet.

 

Videre informationer:

Projektsekretariat NORDMUS, Dirk Keil, Projektleder, tlf. +45 52 51 31 92, mail: dk@museumlollandfalster.dk

 

Program