15. oktober 2015
Museum Lolland-Falster

Den gode idé

Bevaring af bygningshistorien er vigtig, men ligeså vigtig er bevaring af historiske håndværk - den levende kulturarv. Middelaldercentret og Museum Lolland Falster vil rekonstruere de middelalderlige dele af Kippinge kirke, men fokusere på byggeprocessen og de historiske håndværk. Kirken bygges med de originale håndværk og med de gamle arbejdsmetoder, og hele byggeprocessen er ét langt teoretisk og praktisk undervisningsforløb for frivillige. I byggefasen afdækkes og dokumenteres de manglende led i de gamle byggeprocesser, og viden og håndværk lever videre i de mange deltagere i byggeriet.

 

De to museer har derfor skrevet en ansøgning til Realdania. Ved at klikke på følgende link: http://www.undervaerker.dk/projekter/2015/sktnicolaikirke er det muligt at se de to museers projekt, og man kan "like" det, hvilket øger chancen for, at fonden vil støtte projektet, netop fordi der er rigtig god lokal opbakning.

 

Projektets fysiske rammer

Projektets rammer er Middelaldercentret ved Nykøbing Falster, - et sted med stor erfaring for husrekonstruktioner og indsamling af viden om historisk håndværk. Stedet er også rammen om frivilligt arbejde og undervisning af frivillige i historiske håndværk samt levendegørelse af historien. I samarbejde med det lokale, statsanerkendte museum - Museum Lolland-Falster - vil der blive skabt et ambitiøst, langvarigt rekonstruktionsprojekt, bygget på frivilligt arbejde i samarbejde med professionelle, med det mål at formidle historiske håndværk til offentligheden og lade disse håndværk "leve videre" i deltagerne.

 

Det omfatter projektet

Projektets formål er at bygge en kopi af en middelalderlig stenkirke (de gotiske dele af Kippinge kirke på Falster) og bygge den med de oprindelige håndværk og arbejdsmetoder. Projektet omfatter en lang række håndværk: f.eks. tegl- og kalkbrænderi samt smede-, tømrer-, snedker-, billedskærer-, glarmester- og malerarbejde. Frivillige i projektet vil blive undervist i disse håndværk, og håndværkene vil i praksis blive brugt til at bygge kirken med hjælp fra elever på en lokal håndværkerskole. Byggeprocessen er i fokus, og projektet er planlagt til at tage tid, fordi processen er langt mere interessant end det færdige produkt.

 

Relationen til lokalsamfundet

Begge museer, som er del af projektet, hviler på et folkeligt grundlag med solidt rodfæste i lokalområdet. For Middelaldercentrets vedkommende er det folkelige grundlag landsdækkende og internationalt, og ingen af museerne kunne i princippet eksistere uden disse relationer. Dette projekt er skabt til at få det bedste ud af museernes mangeårige erfaring med frivilligt arbejde og skabe noget fantastisk og blivende, som via projektets deltagere lever langt ind i fremtiden og skaber forståelse for og knowhow vedrørende den danske bygningsarv.