22. september 2015
Museum Lolland-Falster

Diget langs Lollands sydkyst blev opført efter Stormfloden i 1872.

Kom på tur i Rødbyhavn

Museum Lolland-Falster har gennem de seneste år haft stor aktivitet i Rødbyhavn i forbindelse med etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. Søndag d. 11. oktober 2015 er det muligt at komme med på tur i området omkring Rødbyhavn og høre om museets arbejde og Rødbyhavns historie.

 

Femern Bælt, der i dag adskiller Danmark og Tyskland, har gennem historien været et bindeled mellem Skandinavien og kontinentet. Vandvejen har i årtusinder været den hurtigste og nemmeste transportvej for mennesket. Fund fra de arkæologiske udgravninger til den kommende Femern Bælt-forbindelse viser, at stenalderens mennesker var i kontakt med hinanden på tværs af Femern Bælt og udnyttede dets ressourcer. I middelalderen og op i 1600-1800årene var der ligefrem færgetrafik over bæltet. Efter stormfloden i 1872 blev Rødby Fjord inddæmmet og omdannet til landbrugsjord.

 

I årene efter 1872 var der mange, som på lokalt og nationalt plan arbejdede for at få oprettet en ny færgeforbindelse over Femern Bælt. Resultatet blev en fiskeri- og industrihavn, som stod færdig i 1912. Omkring den voksede en egentlig industri- og havneby frem. I 1916 blev der etableret et skibsværft, som måtte lukke allerede i 1924. Da skibsværftet lukkede, overtog staten mange af værftets bygninger og de tilhørende boliger. Staten oprettede forsorgshjemmet Rødbygård (Statens Forsorgshjem), der i dag er Kofoedsminde og Bo & Naboskab Lolland.

 

"Turen starter ved Femerns Infocenter, hvorfra vi bevæger os vestpå ad diget. På turen giver vi et indblik i områdets historie og fortæller om de skelsættende episoder, der har haft stor betydning for området og byen", fortæller Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør ved Museum Lolland-Falster.

 

For nærmere information kontakt formidlingsinspektør Anne-Lotte Sjørup Mathiesen på asm@museumlollandfalster.dk eller 25593456.

 

Hvor:start er ved Femerns Infocenter i Rødbyhavn, Vestre Kaj 50C, 4970 Rødby

Hvornår: 11. oktober 2015 fra 13-15

Pris: 60 kr. for voksne, børn under 18 år er gratis

NB.:Turen er ikke for dårligt gående. Husk praktisk fodtøj og overtøj, da vinden kan være kold på diget.