26. februar 2015
Museum Lolland-Falster

På festivalen er der mulighed for at komme helt tæt på de 5000 år gamle fodspor, der er fundet i forbindelse med udgravningerne forud for den faste Femern Bælt-forbindelse.

Museum Lolland-Falster deltager i Historiske Dage

Siden oldtiden har Lolland-Falsters geografiske beliggenhed gjort øerne til et naturligt bindeled mellem Norden og Europa. I disse år præges regionen af flere store infrastrukturelle projekter, som giver anledning til arkæologiske undersøgelser på både Lolland og Falster. Resultaterne fra disse udgravninger skaber en rød tråd til nutiden, da de understøtter Lolland-Falsters centrale rolle i (for)historien, og derigennem er med til at skabe en positiv fortælling om et område, der står i kontrast til idéen om 'udkantsdanmark'.

 

"Store projekter som omfartsvejen i Nykøbing, fængslet på Nordfalster og den faste Femern Bælt-forbindelse har de senere år givet Museum Lolland-Falster mulighed for at undersøge nye områder, der er med til at fylde flere brikker i det store puslespil, der handler om vores fælles fortid", fortæller Ulla Schaltz, museumsdirektør ved Museum Lolland-Falster.

 

Undersøgelserne ved Rødbyhavn forud for den faste Femern Bælt-forbindelse har allerede leveret fund, som har stor betydning for forståelsen af oldtiden lokalt, nationalt og internationalt. Fund fra udgravningerne har på denne måde fundet vej til Kulturstyrelsens Top 10 over årets fund - to år i træk. Men det er ikke kun udgravningerne i Rødbyhavn, som har skabt opmærksomhed. En række unikke og flotte danefæ er de seneste år blevet gravet op af den Lolland-Falsterske muld, og har vakt national såvel som international bevågenhed i kraft af deres fortællinger, som trækker tråde ud over hele det europæiske kontinent.

 

"Vi ønsker at dele ud af vores viden om Lolland-Falsters forhistorie, hvorfor vi har valgt at deltage i historiefestivalen Historiske Dage. Det er en helt oplagt mulighed for Museum Lolland-Falster, da vi her kan formidle vores historier til et historieinteresseret publikum. Blandt Museum Lolland-Falsters mange arbejdsområder har vi i år valgt at fokusere på arkæologien, fordi det er - set i forhold til de andre opgaver vi har - her, det sker lige nu. Det er her, de opsigtvækkende fund fra museets udgravninger kommer frem, og det er her, vi for alvor kan fortælle om Lolland-Falsters kulturhistoriske betydning i en regional, national og international sammenhæng", fortsætter Ulla Schaltz.

 

De store udgravningsprojekter fordrer et komplekst samspil mellem mange forskellige aktører, og gør brug af en bred palet af udstyr og teknologier til planlægning, udførelse og efterbearbejdning. Standen/udstillingen viser derfor også, hvordan man bedriver moderne arkæologi i en hverdag, hvor vejret og forholdene hele tiden skaber nye udfordringer. Men naturligvis fremviser vi også nogle af de spændende fund, der er gjort i forbindelse med de store projekter, hvor især de 5000 år gamle fodspor vil være i fokus.

 

Museum Lolland-Falster deltager i samarbejde med Middelaldercentret og deler derfor stand. Samtidig deltager museet som en del af en af voresud-af-huset aktiviteter, hvor vi denne gang har valgt satse på at vise os selv for et publikum i hovedstadsområdet og på at være en del af den nye måde at skrive om og debattere historien på.

 

Hvor: Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V.
Hvornår: 14. og 15. marts 2015, fra 10-18
Pris: 1 dag 125 kr. (i forsalg 100 kr.), 2 dage 180 kr. (i forsalg 150 kr.)
NB.: Billetter kan købes online her: https://billetto.dk/da/events/historiske-dage
Men køber du billet gennem Den gamle Købmandshandel i Nykøbing F. sælger vi den til en særlig god pris