Indlevering af danefæ

Møntskatten fra Tagesgård

Møntskatten fra Tagesgård

 

'Danefæ tilhører staten. Den, der finder danefæ, og den, der får danefæ i sin besiddelse, skal straks aflevere det til Nationalmuseet.' Museumsloven § 30. Stk. 2.

 

Vidste du, at…?
I mere end 750 år har der i Danmark været lov om 'herreløst gods' af særlig værdi. Loven dukker op første gang i Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241, hvor der står, at herreløst gods tilhører kongen. I dag tilhører danefæ Staten, og skal derfor afleveres.

 

Hvad er danefæ?
Der findes klare regler for hvilke genstande, der bliver erklæret danefæ. Disse regler kan du læse om i Nationalmuseets folder 'Hvad er Danefæ'

 

Hvis du stadig er i tvivl, er du naturligvis velkommen til at kontakte Museum Lolland-Falster.

 

Har du fundet danefæ?
Kontakt først og fremmest Museum Lolland-Falster. Vi tager imod dine genstande, og tager os af den videre kontakt med Nationalmuseet. Er du i tvivl om du har fundet danefæ, er du velkommen til at kontakte Museum Lolland-Falster, der vil se på genstanden/genstandene.

 

Danefædusør
'Nationalmuseet udbetaler en godtgørelse til finderen. Godtgørelsen fastsættes af Nationalmuseet under hensyn til det fundnes materialeværdi og sjældenhed samt til den omhu, hvormed finderen har sikret fundet.' Museumsloven § 30. Stk. 3

 

Det er i sidste ende Nationalmuseet, der vurderer, om en genstand er danefæ eller ej samt værdisætter den eventuelle danefædusør.  Når dette er afgjort får du direkte besked fra Nationalmuseets danefæsekretariat.
Det er udelukkende finderen af danefæ, der har ret til at modtage danefædusøren, ikke ejeren af den jord hvor danefæ er fundet.