Skal du bygge?

Gravemaskine i feltet

 

Forundersøgelse - hvorfor?

 

Det er ikke altid nok at foretage en arkivalsk kontrol. For at få et fornuftigt indtryk af fortidsminderne på det berørte areal, kan det være nødvendigt med en forundersøgelse.
Det er alene bygherres - altså DIN - beslutning om en forundersøgelse skal udføres. En forundersøgelse kan ses som en forsikring mod uforudsete udgifter til arkæologiske undersøgelser, og Museum Lolland-Falster anbefaler derfor altid, at en forundersøgelse gennemføres inden anlægsarbejdet går i gang.

 

Fordele ved en forundersøgelse:

• Du får på et tidligt tidspunkt en vurdering af risikoen for fortidsminder på din grund
• Du får tidligt et overslag over omkostninger ved eventuelle arkæologiske undersøgelser
• Du får mulighed for at tilrettelægge arbejdet, så du kan undgå eller mindske udgifter i forbindelse med eventuelle arkæologiske undersøgelser

 

Hvis der dukker fortidsminder op i forundersøgelsen har du to muligheder:

• Du kan vælge at ændre projektet og/eller flytte det væk fra det berørte areal, så fortidsminderne bevares
• Du kan vælge at få fortidsminderne undersøgt ved en arkæologisk udgravning
Museum Lolland-Falster er altid behjælpelig hvis du har spørgsmål vedrørende forundersøgelser og arkæologiske udgravninger. Hvis der er tvivlsspørgsmål afgøres disse af Kulturstyrelsen.

 

Hvis du fravælger en forundersøgelse
Hvis forundersøgelsen fravælges, og der dukker fortidsminder frem, når arbejdet går i gang, skal det standses øjeblikkeligt. Underret derefter Museum Lolland-Falster. Sker dette ikke, kan det medføre politianmeldelse.

 

Hvem betaler?

Det er som udgangspunkt altid bygherre - altså DIG - som betaler både hvad angår forundersøgelsen og den arkæologiske udgravning.

 

Forundersøgelse

• Hvis det berørte areal er under 5000m² er det almindeligvis (men ikke altid) Museum Lolland-Falster, der betaler undersøgelsen.
• Er arealet større end 5000m², betaler bygherre
• Ligger arealet inden for en middelalderlig bygkerne (uanset størrelse), betaler bygherre
Arkæologisk udgravning
• Det er bygherre, som betaler for den egentlige udgravning. Du får prisen på denne når forundersøgelsen er afsluttet.

 

Hvis Museum Lolland-Falster har frigivet et areal efter forundersøgelsen, og der alligevel findes fortidsminder, når arbejdet går i gang, betaler Kulturstyrelsen for den arkæologiske udgravning.

 

Skal du bygge i byen?

Mange af byerne på Lolland-Falster har rødder tilbage til middelalderen. Oftest ligger middelalderbyen i kernen af de nuværende byer.

 

Hvis du skal bygge til, lægge rør eller lignende inden for byzonen, gælder de samme regler som uden for byen.

 

Ligger det berørte areal inden for den kendte, middelalderlige bygrænse, skal området undersøges af arkæologer inden arbejdet går i gang.