Ofte stillede spørgsmål

Illustration - spørgsmålstegn

 

• Hvordan ved jeg om der er fortidsminder på min jord?

 

Du kan ikke nødvendigvis se om der er fortidsminder på din jord med det blotte øje. Ved indhentning af bygge- og indvindingstilladelser vil Museum Lolland-Falster foretage en arkivalsk kontrol, der afslører om der er kendte fortidsminder registreret på det berørte areal.

 

Du kan også selv undersøge om der er fortidsminder, der hvor du bor på Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder

 

• Hvorfor skal private bygherrer betale for arkæologi, som kommer os alle til gode?

 

Da Folketingets partier vedtog den nye museumslov blev udgifterne til arkæologi flyttet fra Staten over på den enkelte bygherre. Det er således en politisk beslutning, at det er bygherre - hvadenten denne er privat eller offentlig - skal betale udgifterne til de arkæologiske undersøgelser. Der findes dog undtagelser. Ved almindelig dyrkning og almindelig skovbrug betaler Kulturstyrelsen. Almindeligvis (men ikke altid) betaler Kulturstyrelsen/Museum Lolland-Falster også hvis det berørte areal er under 5000m².

 

Der findes derudover en række tilskudsordninger, som kan hjælpe bygherrer økonomisk

 

• Arkæologerne er dyre og forsinker anlægsarbejdet!?

 

Det er heldigvis meget sjældent, at arkæologiske undersøgelser kommer som en ubehagelig overraskelse, når et anlægsarbejde går i gang. Oftest bliver museet inddraget i planlægningsarbejdet, så bygherre kender tidsrammer og budget. I langt de fleste tilfælde forhindrer  det gode samarbejde mellem bygherre og museum de omkostningsfulde forsinkelser af anlægsarbejdet.

 

• Jeg bygger en carport, terrasse, el. lignende derhjemme, og er stødt på fortidsminder - hvad gør jeg?

 

Kontakt Museum Lolland-Falster med det samme.