Museumsloven

Illustration - paragraftegn

 

I 2001 vedtog Folketinget den nye museumslov, og den trådte i kraft i 2002. Museumsloven har betydning for alle, der går i gang med jord- og anlægsarbejder i Danmark, samt landmænd, skovbrugere og råstofudvindere.

 

Det er museumslovens kap. 8 §25-27, der er bestemmende for sikringen af natur- og kulturarv i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jord- og anlægsarbejder.

 

Læs mere om musemsloven

Læs mere om jagten på de glemte skatte

 

Hensigten med museumsloven

• At skabe hensyn til kulturarven i den fysiske planlægning af konkrete jord- og anlægsarbejder
• At omlægge finansieringen fra Staten til den enkelte, private bygherre
• At der så tidligt som muligt skabes kendskab til fortidsminder, deres udbredelse, bevaringstilstand og videnskabelige værdi, så bygherre og anlægsmyndigheder bedre kan foretage prioriteringer
• At de arkæologiske undersøgelser kan indgå som en naturlig del af den fysiske planlægning, så risikoen for forsinkelser minimeres
• At arealer med væsentlige fortidsminder kan friholdes

 

Hvad er fortidsminder?
Fortidsminder kan være synlige i form af gravhøje, borge og kirker, men de kan også være skjulte i form af gravfund, hustomter, kældre, affaldsgruber eller andre spor efter menneskelig aktivitet.
Alle fortidsminder er en del af vores samlede kulturarv.