Er du råstofudvinder?

Illustration - småsten

 

Når du indhenter indvindingstilladelse bliver Museum Lolland-Falster underrettet af kommunen. Museet foretager dernæst en arkivalsk kontrol, der afslører om det berørte areal indeholder fortidsminder. I så fald vil museet anbefale, at der bliver foretaget en forundersøgelse. Læs mere om dette under Skal du bygge?

 

Hvis der dukker fortidsminder op har du følgende muligheder:

• Ændre på råstofindvindingen, så fortidsminderne berøres så lidt som muligt
• Helt undlade at indvinde råstof i et givent område, og helt undgå udgifter til arkæologi
• Få fortidsminderne undersøgt i god tid inden råstofindvindingen når dem, så arbejdet ikke forsinkes

 

Det er muligt at lade forundersøgelsen foregå etapevist, således at det passer bedst ind i din planlægning.