Er du landmand eller skovbruger?

Illustration - kornmark

 

Du er altid forpligtet til at kontakte Museum Lolland-Falster, hvis du finder fortidsminder på din jord. Støder du på fortidsminder i forbindelse med almindelig skov- eller landbrugsdrift, betaler Kulturstyrelsen for de eventuelle arkæologiske undersøgelser. Du har derudover mulighed for at få markskadeerstatning, som følge af den arkæologiske udgravning.

 

Ændringer i jordbehandling

Overvejer du at ændre jordbehandling til f.eks. dybdepløjning, anbefales det, at du kontakter Museum Lolland-Falster. Dybdepløjning er meget ødelæggende for fortidsminder i jorden, og det anbefales derfor at få lavet en arkivalsk kontrol samt eventuelt en forundersøgelse, før den nye metode tages i brug.

 

Udgifter til arkivalsk kontrol, forundersøgelse og eventuel udgravning betales af Kulturstyrelsen eller Museum Lolland-Falster.

 

Er der tale om dybdepløjning i forbindelse med plantning af f.eks. juletræer, er det den, som iværksætter pløjningen, der betaler udgifterne.

 

Skovrejsning

Udgifterne til de arkæologiske undersøgelser må maksimalt udgøre 5% af anlægsomkostningerne for lodsejeren. Arkæologiske undersøgelser forekommer dog sjældent i forbindelse med skovrejsning. Man kan dog blive bedt om at ændre lidt i de oprindelige planer, så arkæologisk interessante områder fritholdes.

 

Bygning af stalde eller lignende

Stalde, lader og lignende bygninger hører under reglerne for almindeligt anlægsarbejde. Se under Skal du bygge? for mere information.