Oversigtsbilleder

Illustration - klargøring af felt

 

Klargøring af felt I

Museum Lolland-Falster gør brug af store maskiner, når områderne skal gøres klar til arkæologernes undersøgelser.

Klargøring af felt II

Det er store arealer, der undersøges i forbindelse med de arkæologiske udgravninger til den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Første udgravning

I sommeren 2013 påbegyndte Museum Lolland-Falster de første regulære arkæologiske undersøgelser af området bag Stormfoldsdiget øst for Rødbyhavn.