Træ

Bue

Fragment af bue.

 

Pil

86 cm langt pileskaft med rester af bevikling til fastgørelse af styrefjer.

 

Økseskaft

Fragment af økseskaft med huggespor, der stadig kan ses.

 

Stager

Tre forskellige lodretstående tilspidsede stager. Stagerne blev i stenalderen presset eller boret langt ned i undergrundsleret. Sådanne stager kan have haft flere forskellige anvendelsesformål. Nogle indgår i fiskeanlæg.

 

Huggespor

Bevaringsforholdene er så fantastiske at man tydeligt kan se huggespor efter bearbejdningen på træet.

 

Fiskegærde I

Den første fritlæggelse af de ca. 5000 år gamle fiskegærder skete i sommeren 2014.

Fiskegærde II

Fiskesystemet består af mindst tre opretstående flettede fiskegærder samt en væltet sektion, der har indgået i en eller flere konstruktioner. Fiskegærdet er fremstillet af hasselkæppe.

Fiskegærde III

Fiskegærderne har stået ud fra kysten, hvorfra fiskene ledes ud på dybere vand mod rusen eller kurven.