Knogler, tak og ben

Gedehjerne

I forbindelse med forundersøgelserne fandt Museum Lolland-Falsters arkæologer et gedekranie med en del af hjernen bevaret. Gedehjernen er dateret til omkring 3500 f.Kr., hvilket gør den til Danmarks ældste gedehjerne.

 

Hjortetakøkser

To hjortetakøkser hvoraf den øverste er almindelig kendt fra andre udgravninger i Østdanmark. Derimod er den nederste, en t-økse, sjælden i denne del af landet, men almindelig i Tyskland. Øksen vidner således om en tidlig forbindelse over Femern Bælt.

 

Kranium I

Hundekranium.

Kranium II

Et kranium fra en ung gris/vildsvin som er blevet deponeret på lavt vand ud for bopladsen. Flere lodrette stager fundet tæt ved kraniet kan have sammenhæng med deponeringen.