Pressemateriale fra forundersøgelserne på Femern Bælt forbindelsen

Der gøres klar til boreprøver

 

Boreprøve 1

For at få et kendskab til det 187ha store inddæmmede areal blev der foretaget boreprøver i samarbejde med et hollandsk entreprenørfirma

Boreprøve 2

Jordprøverne blev nøje undersøgt for spor efter naturens og menneskelige spor

Boreprøve 3

MSE har foretaget en snegleboring med maskine og en arkæolog er i gang med at gennemgå jorden for genstande.

Spunsede kasser

De spunsede kasser sættes for at holde vandet væk fra udgravningerne