Tyske flygtninge på Lolland-Falster 1945-1949

Situationsbillede, kvinder og børn ved madlavning på brændeovn. Foto: Museum Lolland-Falster

 

Interneringslejre blev oprettet efter besættelsen flere steder i Danmark. Også på Lolland-Falster, hvor Hasselølejren syd for Nykøbing var den største. Hasselølejren eksisterede fra 1945-1947 og husede tyske flygtninge. Mange var på flugt fra Den røde Hær og de tyske kerneområder i Østpreussen, der sidenhen blev delt mellem Polen og Sovjetunionen. Men inden disse lejre blev opført og var klar til at modtage de mange tyske flygtninge, fik flere godser faktisk beslaglagt bygninger, som for en periode skulle huse disse mennesker på flugt.

 

 

Pressemeddelelse

 

 

Kvinder og børn ved madlavning på brændeovn i lejren.

 

Foto: Museum Lolland-Falster