Copyright

Fotos, illustrationer, tekst og andet materiale tilhører Åbne Samlinger/den enkelte institution.

 

I tilfælde hvor materiale er stillet til rådighed af eksterne samarbejdspartnere vil disse være rettighedshavere.

 

For gengivne kunstværker gælder generelt at ophavsretten tilhører vedkommende kunstner og/eller dennes arvinger.
Det er tilladt at tage kopier på papir eller i elektronisk form i følgende tilfælde:

  • Du må lave udskrifter eller tage elektroniske kopier ( gemme sider på din egen computer) såfremt det udelukkende er til eget brug.
    Med eget brug menes at du ikke gør materialet tilgængeligt for andre, f.eks. via egen www-side eller på tryk.
  • Du må lave udskrifter eller elektroniske kopier til undervisningsformål i en begrænset kreds, f.eks. en enkelt skoleklasse eller et enkelt hold.
     Det er en forudsætning herfor at kilden tydeligt angives.
  • Du må gengive enkelte skærmbilleder eller mindre dele heraf, såfremt det sker i forbindelse med omtale af Åbne Samlinger/den enkelte institution i et andet medie, som f.eks. en avis.

 

Bortset fra i disse tilfælde må s internet-sider ikke videregives eller mangfoldiggøres i nogen form, helt eller delvist, uden særlig skriftlig tilladelse.

 

Kontakt Åbne Samlinger/den enkelte institution hvis du er i tvivl om disse betingelser, eller ønsker tilladelse til kommerciel reproduktion.