Omgivelserne

Naturen omkring Frilandsmuseet

 

Frilandsmuseet i Maribo har siden 1927 ligget ved bredden af den naturskønne Maribo Søndersø, der er en del af Naturpark Maribosøerne. Med denne unikke beliggenhed rummer stedet en stor sanselighed, der danner rammerne for et oplevelsesrigt besøg.

 

Rundt blandt husene er der anlagt små haver og hyggelige stier, der binder husene sammen og skaber en landsbystemning. I haverne bliver der dyrket og eksperimenteret med forskellige gamle sorter af læge- og prydplanter. Haverne er steder omkransede af levende hegn udført i pileflet.

 

Have og stensætning på Frilandsmuseet

 

Rundt om på Frilandsmuseet er der opstillet borde og bænke, hvor medbragt mad kan nydes. Du er også velkommen til at slå dig ned på et medbragt picnictæppe. Eller du/ I kan lade os stå for mad og/eller kaffe/kage. Bestil her

 

Et gærde bliver flettet


Brug af pil i historien
I Danske Lov fra 1683 bliver dyrkningen af piletræer sat i system. Her står, at bønderne årligt skal plante piletræer til etablering af flettede risgærder. Disse flettede risgærder kender vi på Lolland-Falster helt tilbage fra midten af 1700-tallet, dog kun fra enkelte lokaliteter. Her blev de sat i markskel og markerede hermed ejerforholdene klart og tydeligt. Dog bliver metoden først for alvor udbredt med indførelsen af landboreformerne i slutningen af 1700-tallet, og et halvt århundrede senere var det lolland-falsterske landskab fyldt med alenlange rækker af pil, poppel og de flettede risgærder, der markerede de forskellige ejerforhold. Anvendelsen af pil og poppel går stærkt ned ad bakke fra anden halvdel af 1800-tallet. Her havde træerne efterhånden vokset sig så store, at deres rødder ødelagde mange af de drænrør, der blev etableret i perioden. Derfor blev mange af de gamle træer skiftet ud med tjørne- og kratplanter.