Istandsættelse på Frilandsmuseet

Håndværkere i fuld gang med en af de gamle bygninger

 

Gennem Frilandsmuseets 90årige eksistens har et tilbagevendende emne været vedligeholdelse af stedets mange bygninger, deres inventar og det omkringliggende område. Lige fra museets åbning i 1927 har afdelingens medarbejdere arbejdet imod tiden, der ofte har taget hårdt på de gamle huse. De primære byggematerialer - strå, ler og træ - der er anvendt til opførelse af husene, kræver en konstant vedligeholdelse, så de ikke forfalder og gør vedligeholdelsen til et omfangsrigt arbejde.

 

Der har i museets historie været perioder (efterkrigstiden), hvor det af økonomiske grunde ikke har været muligt at vedligeholde museets store bygningsmasse. Det har desværre betydet, at opretningsarbejdet har været omfangsrigt og krævet meget af håndværkerne. Heldigvis fik museet økonomisk opbakning til det store istandsættelsesarbejde, hvilket betød, at museet og en stor del af husenes inventar fik den store omgang istandsættelses i 1960'erne og 1970'erne.

 

Mureren i færd med at reparere bindingsværkshus
 

I dag udføres løbende restaurering af Frilandsmuseets store bygningsmasse, og i mange tilfælde forsøger museet at gøre det i forbindelse med de arrangementer, der afholdes på stedet. På den måde bliver de gamle håndværkstraditioner formidlet, og viden givet videre til museets gæster.

 

Der er til tider store og omfangsrige restaureringsprojekter på museet, f.eks. når et af husene skal have nyt tag, eller da museets gamle stubmølle fra Fejø i perioden 2009-2011 blev totalrestaureret og genopsat.

For at være med til at bevare og styrke de gamle byggetraditioner på Sydhavsøerne tilbyder museet rådgivning fra afdelingens dygtige håndværkere.

 

Kontakt museet

 

Book en omvisning eller et undervisningsforløb her