Vil du være med?

Damptærskeværk

Et af museets arrangementer, hvor der deltager mange udstillere og frivillige, er damptræffet. Her Vindeby Mølle, der arbejder med tærskeværket.

 

På museet arbejder vi med formidling inden for mange forskellige områder for at gøre et besøg til en helhedsoplevelse. Hen over sæsonen samarbejder vi derfor med en bred vifte af frivillige og eksperter, der hver især har en ekspertise, som faglighed, års erfaring og passion har været med til at skabe. Noget, man ikke bare lige kan tilegne sig, og derfor er de frivillige uundværlige for museet.

 

Foto Ingrid Riis
Henover sommeren flytter præsteenken og hendes tjenestefolk ind i Kapellanhuset. Her viser de deres historiske dragter frem og fortæller om livet i slutningen af 1700-tallet. Foto: Ingrid Riis

 

Museet har forskellige typer af frivillige eksperter tilknyttet museet. Nogle deltager i arrangementer som f.eks. damptræf, håndværkerdage og sommerferieaktiviteter, hvor de udstiller eller hjælper til med forskellige praktiske gøremål. Derudover er der forskellige laug, som arbejder med museets haver og gammeldags håndværk. Museet har også en 1700-tals dragtgruppe, der formidler i Kapellanhuset iført smukke dragter.

 

Lægeurter i haved ved Skovridergården
Museet har et lægeurtebed, hvor der er mange særlige planter.

 

Alle er det elementer, der skaber liv på museet. Men vi vil gerne have mere liv, så er du interesseret i at deltage i et arrangement – som udstiller eller hjælper - eller kunne du tænke dig at være med i et af museets laug, hører vi gerne fra dig.

Kontakt museet på mail asm@museumlollandfalster.dk eller telefon 25 59 34 56.