Skoleholder Friederich Wilfried Rolfsens familie

Chatol med skriveklap

 

I 1822 flytter en ny skoleholder ind på skolen i Langet. Den unge kaptajn Friederich Wilfried Rolfsen fra Holsten var blot 29 år gammel. Han overtog efter den pensionerede Hans Jørgensen.

Med sig havde lærer Rolfsen sin kone, Margrethe Marie Diderichsen, på 30 år og hendes datter fra første ægteskab, Nicole Margrethe Valdmann, på 5 år samt Rolfsens svigermor, Hedevig Kristine Diderichsen, på 48 år. I 1824 fødte Margrethe parrets fælles søn Christian Vilhelm Rolfsen.

 

I forhold til familiens størrelse var der nu behov for mere plads. I 1828 blev skolens beboelsesdel derfor udvidet for at give mere plads til familien og husholdet. Ved folketællingen i 1834 var der nu syv beboere på ejendommen. Foruden familien boede der også to tjenestepiger, Christiane Nielsdatter på 29 år og Karen Hansdatter på 28 år.

 

Lære Rolfsen holdt embedet indtil sin død i 1860. 

Langet Skole