26. May 2016
Femernforbindelsen

6000 år gammel fyrsvamp med indridset mønster

Enestående fund af 6000 år gammel fyrsvamp med indridset mønster

Skønt de arkæologiske udgravninger i tilknytning til etableringen af den faste Femern Bælt-forbindelse har ligget stille i en periode, dukker der stadig nye fund op. Det skyldes, at det store genstandsmateriale, som er hjembragt, endnu ikke er færdigbearbejdet, og i forbindelse med vask og registrering af fundene er der nu dukket et ganske usædvanligt fund op. Det drejer sig om en fyrsvamp, også kaldet Tøndersvamp, i sig selv ikke noget særligt, men når der er indridset et simpelt mønster i svampens bløde underside, så er der tale om lidt af en sensation. Faktisk er der kun én gang tidligere fundet en lignende svamp med indridset mønster i. Den er fundet i forbindelse med udgravningen af en ca. 6.500 år gammel Ertebølleboplads ved Neustadt i Nordtyskland.

 

Fyrsvampe har allerede i oldtiden været anvendt, når man skulle lave ild. Sammen med et stykke flint og noget svovlkis kunne man lave gløder, som let fik fat i svampen. På den måde havde man et simpelt fyrtøj, og for mennesket har det altid været vigtigt at kunne skabe ild, når der var brug for det.

 

”Den dekorerede fyrsvamp er langt fra den eneste fyrsvamp, der er fundet i forbindelse med udgravningerne ved Rødbyhavn. Samlet set er der vel fundet omkring 30 fyrsvampe, men som sagt kun en enkelt med indridset mønster. Svampen er fundet i et område, hvor der er fundet mange ofrede genstande i form af lerkar og redskaber af flint, ben og tak, så det er i denne sammenhæng, man skal tolke de fundne fyrsvampe. Hvorfor man så har valgt at lave indridsede mønstre i en af disse må stå hen i det uvisse, og mønstret, der blot består af nogle krydsende linjer, er ikke til megen hjælp, når fundet skal tolkes,” fortæller Søren Anker Sørensen, arkæolog ved Museum Lolland-Falster.

 

Som et ekstra lille kuriosum kan det nævnes, at netop den dekorerede fyrsvamp yderligere var gennemboret af et træspyd, af hvilket der endnu sad en lille rest inde i svampen, da den blev udgravet. Resten af spyddet lå omkring svampen og havde været stukket ned i fjordbunden, da svamp og spyd ofredes for omkring 6.000 år siden.

 

For nærmere information kontakt Søren A. Sørensen, faglig leder på Femernprojektet og arkæolog ved Museum Lolland-Falster på sas@museumlollandfalster.dk eller 52 51 31 98.