26. January 2016
Femernforbindelsen

Analyse af materiale

I 2016 arbejder Museum Lolland-Faster med at analysere og fortolke det meget store datamateriale, som indtil videre er blevet indsamlet i forbindelse den arkæologiske undersøgelse af arealerne til Femernforbindelsens danske tilslutningsanlæg øst for Rødbyhavn. Når analyse- og fortolkningsarbejdet afsluttes ved udgangen af 2017 forventer museet af skulle foretage de sidste udgravninger før anlægsarbejdet til den kommende tunnel under Femern Bælt går i gang.