02. July 2015
Femernforbindelsen

Et stykke fiskegærde fra stenalderen bevares

Gennem Museum Lolland-Falsters arkæologiske undersøgelser i det område, der bliver påvirket af etableringen af den faste Femern Bælt-forbindelse, viser fund og landskabsanalyser tydeligt, at området var et yndet sted for stenalderens befolkning med gode ernæringsmuligheder langs den fjordrige kyst.

 

Blandt disse fund er flere fiskesystemer, hvor alt peger i retning af, at størstedelen af fiskegærderne har stået ud fra kysten, hvorfra fiskene ledes ud på dybere vand mod rusen eller kurven. Anlæggene forudsætter blandt andet adgang til store mængder hassel af den rette kvalitet, hvorfor befolkningerne antageligt har haft stævningsskove i baglandet. Forskning har nemlig vist, at tilsvarende fiskesystemer har været flettet af 5 meter lange, 6 til 8 år gamle lange, lige hasselkæppe.  

 

De mange tusinde år gamle flettede fiskegærder fremstår i dag meget skrøbelige, bløde og vandmættede. Men både formidlingsmæssigt og til naturvidenskabelige undersøgelser er de en guldgrube fyldt med informationer.

 

"Allerede nu ved vi, at ask, hassel, lind og eg blev anvendt i fremstillingen, men at det ikke var alle typer, der blev anvendt i alle konstruktionerne. Ligeledes kan vi kulstof 14-datere træet og på den måde få aldersbestemt de enkelte gærder. På sigt håber vi, at undersøgelserne kan være med til at be- eller afkræfte, hvorvidt befolkningen havde en form for stævningsskov i baglandet øst for Rødbyhavn. Samlet giver disse undersøgelser muligheder for at få et bredere kendskab til, hvordan fiskeriet var stykket sammen i stenalderen langs Lollands kyst", fortæller Inger Bech Hebelstrup, arkæolog ved Museum Lolland-Falster og ansvarlig for de naturvidenskabelige analyser ved Femern Bælt udgravningerne.

 

I forsommeren 2015 optog Museum Lolland-Falster og Nationalmuseet en sektion på 2,0 x 1,2 m af et af fiskegærderne med henblik på senere konservering og brug til bl.a. formidling. For at få det skrøbelige fiskegærde op, blev der gravet frit hele vejen rundt om, således at sektionen stod fri. Herefter blev det vandet og pakket ind i bl.a. plastik og bomuld, hvorefter det blev lukket inde i en kasse. Der blev skubbet plader ind under kassen, inden kassen med fiskegærdet blev løftet op og transporteret til Nationalmuseet i Brede.

 

"Med de helt utrolige bevaringsforhold står vi her med en unik formidlingsmulighed. Der dukker de mest utrolige genstande frem, og personligt glæder jeg mig til at fremvise disse til alle de nysgerrige, der har fulgt med i vores udgravninger. Og at vi nu også har en sektion fra et af vores fiskegærder er jo bare helt fantastisk og med til for alvor at understrege, hvad det var for en kystbefolkning, der boede i området for 5-6000 år siden", fortæller Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør ved Museum Lolland-Falster.

 

Museum Lolland-Falster har lavet en videooptagelse af processen, hvor sektionen bliver optaget.