09. April 2015
Femernforbindelsen

Endnu et fiskegærde er fremkommet i udgravningerne i Syltholmsparken. Fiskegærdet er ca. 50 meter langt. Gærdet slår en bue og må have vredet sig, idet de spidse ender på de lodrette stager vender hver sin vej på de to sider af knækket.

Kom på besøg i fortiden

Museum Lolland-Falster sætter under vidensfestivalen FORSKNINGENS DØGN fokus på museets arkæologiske undersøgelser forud for etableringen af den faste Femern Bælt-forbindelse, når vi inviterer til åben udgravning.

 

"Det er altid en fornøjelse at byde indenfor til åben udgravning på en arkæologisk udgravning. Her får vi mulighed for at komme helt tæt på fortiden og fortælle de fantastiske historier, som arkæologerne finder i den lollandske muld" fortæller Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør ved Museum Lolland-Falster.

 

Siden 2011 har Museum Lolland-Falster foretaget arkæologiske undersøgelser af området øst for Rødbyhavn, der bliver påvirket i forbindelse med etableringen af den faste Femern Bælt-forbindelse. Gennem mange tusinde år har dette område været beboet af vores forfædre, der på godt og ondt har haft deres liv og virke her. For 6000 år siden var landskabet imidlertid meget anderledes, end det vi ser i dag. Det var præget af to laguner, kysten blev beskyttet af en række barriereøer, og små åer skar sig ind i landet. De topografiske forhold betød, at området var utrolig attraktivt for stenalderens befolkning, da fiskeriet i de lavvandede laguner var en sikker ernæringsvej for befolkningen, og barriereøerne sørgede for beskyttelse mod havets kræfter.

 

"Vores undersøgelser har vist, at området har været under havets konstante påvirkning gennem det meste af stenalderen. Det betyder, at datidens fund har ligget godt beskyttet i iltfattige lag, der har bevaret store mængder af organiske genstande. Noget vi normalt ikke finder på udgravninger fra den periode. De mange fund er med til at gøre os klogere på livet langs Lollands kyst, en viden vi naturligvis gerne vil dele ud af", fortsætter Anne-Lotte Sjørup Mathiesen.

 

For at kaste lys over Lollands fortid inviterer Museum Lolland-Falster til åben udgravning. Her er der mulighed for at besøge en af de igangværende udgravninger af et område, der i stenalderen lå lige i kystzonen. Her er der gjort fund, der tydeligt viser fiskerelaterede aktiviteter, som bl.a. et ca. 20 meter langt fiskegærde og andre helt særlige genstande, som museet løfter sløret for i forbindelse med den åbne udgravning.

 

Så kom forbi Rødbyhavn, hvor Museum Lolland-Falsters arkæologer fortæller om projektet og de nyeste fund, og få en snak med dem, der er med til at føje flere brikker til puslespillet om stenalderen på Lolland.  

 

Udgravningen foregår øst for Rødbyhavn ned mod diget. Museet sørger for skiltning på dagen. Husk praktisk fodtøj og varmt tøj, da vinden kan være bidende kold i området.

 

Hvornår:25. april 2015 fra kl. 12 -15
Hvor: For enden af Østersøvej, 4970 Rødby. Følg Museum Lolland-Falsters skilte til udgravningen.
Pris: gratis adgang