Hvordan foregår dokumentationen af ejendommene?

Billeder på væggen i ungdomsværelse

Eventuelle tilbageværende møbler eller udsmykninger kan fortælle om personlig stil og stilperioder

 

Indledningsvis foretages en såkaldt arkivalsk kontrol, hvor de mest basale oplysninger om ejendommen og bygningshistorien indsamles. Dette suppleres senere af grundigere arkivstudier, ofte i samarbejde med Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv.

 

Så foretages der en fysisk dokumentation. Den foregår ved at museets medarbejdere laver en grundig fotodokumentation af de enkelte bygningers eksteriør og bygningsdetaljer, og i det omfang det er muligt, også af interiøret. Derudover opmåles og beskrives plan og facader, eventuelt særlige landskabelige forhold og/eller bymæssige sammenhænge.

 

Herefter interviewes de seneste lodsejere eller andre relevante informanter. Udover de private fortællinger i tilknytning til de enkelte ejendomme handler interviewene dels om informanternes forhold til lokalområdets udvikling, og, hvis det er de seneste lodsejere, der interviewes, også om processen med at blive eksproprieret.

 

Endelig kobles de fysiske og ikke-fysiske værdier i en analyse af kulturarvens og stedets betydning for de interviewedes identitet og tilknytning til stedet samt deres påvirkninger af både ejendommene og området i sammenhæng med den lokale historie.

 

Mur med målebånd

Bygningerne opmåles med lasermåler, men der tages også fotos med gammeldags målestok.