Kulturmiljø: Sukkerindustrien

Sukkerfabrikken Højbygaard

Sukkerindustriens kulturmiljø udgøres af herregårdene Lungholm og Højbygård, Tågerup Polakkaserne, husmandsudstykningerne Højby og Egeby og ikke mindst Højbygaard Sukkerfabrik i Holeby, som ses på billedet.

 

Kulturmiljø
Et værdifuldt kulturmiljø er i den fysiske planlægning defineret som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. De værdifulde kulturmiljøer er kommunernes ansvar i henhold til bl.a. planlovens § 11 a, nr. 14. Det betyder, at kommunerne har ansvaret for kortlægning, udpegning og sikring af kulturmiljøværdier.

 

Området rummer fornemt alle de elementer, der kendetegner et unikt, homogent og identitetsskabende industrimiljø, og er også udpeget af staten som ét af 25 nationale industriminder.

 

Et produktionscentrum i form af Højbygaard Sukkerfabrik, råvareleverandørerne i form af herregårdene Højbygård, Lungholm og deres nabobebyggelser i sammenhæng med park, allé, skove og de store dyrkningsenheder (med den gode jord til sukkerroeproduktion), der er opdelt af diger og levende hegn. Desuden indgår et infrastrukturelt bindeled i form af roe- og jernbanen og endelig arbejdskraften, som synliggøres i form af Tågerup Polakkaserne, arbejder- og funktionærboligerne i Holeby og Højby husmandsbebyggelserne i sammenhæng med deres jordlodder.

 

På trods af at sukkerproduktionen er ophørt på selve sukkerfabrikken, bevares autenticiteten, oplevelses- og fortælleværdierne aktivt i det samlede kulturmiljø. Hele sukkerproduktionen har i tidens løb haft stor betydning for en stor gruppe menneskers liv i økonomisk og social forstand, hvorfor sukkerindustrien har en naturlig plads i den lollandske identitet og historie.