Kulturmiljø: Stormflodsdiget

Stormflodsdiget

Stormflodsdiget er ca. 4 m højt og er 63 km langt. Stien på digekronen er en rekreativ cykel- og vandresti.

 

Kulturmiljø
Et værdifuldt kulturmiljø er i den fysiske planlægning defineret som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. De værdifulde kulturmiljøer er kommunernes ansvar i henhold til bl.a. planlovens § 11 a, nr. 14. Det betyder, at kommunerne har ansvaret for kortlægning, udpegning og sikring af kulturmiljøværdier.

 

Diget er markant i landskabet i den forstand, at man aldrig på Sydlolland kan se vand på trods af, at man befinder sig ganske tæt på kysten, og landskabet i øvrigt er helt fladt. Diget skærmer for havudsigten og minder på den måde om stormflodskatastrofen i 1872, om digebyggeriet fra 1873, og om at Sydlolland er beskyttet mod oversvømmelser. Siden digets opførelse har det udfyldt sin funktion med at kunne holde vandet fra landjorden ved storm og højere vandstand. En anden vigtig rolle, diget også har udfyldt og stadig udfylder, er, at det er et rekreativt område.

 

Som kulturmiljø er stormflodsdiget præget af en høj grad af autenticitet og har en stærk sammenhæng med naturgrundlaget. Det er en historisk kilde til vores viden om stormfloden og digeanlægningsarbejdet. Kulturmiljøet har desuden en væsentlig fortælleværdi og lokal identitetsværdi.