Kulturmiljø: Rødbyhavn

Ksjen i Rødbyhavn med foderstofsiloer

Rødbyhavn opstod som en industriby, og er det stadig i dag. Byens første arbejdsplads var et skibsværft. I dag er det hovedsageligt landbrugs-industriens store siloer, der pryder det industrielle havnemiljø.

 

Kulturmiljø
Et værdifuldt kulturmiljø er i den fysiske planlægning defineret som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. De værdifulde kulturmiljøer er kommunernes ansvar i henhold til bl.a. planlovens § 11 a, nr. 14. Det betyder, at kommunerne har ansvaret for kortlægning, udpegning og sikring af kulturmiljøværdier.

 

Rødbyhavn er en kun ca. 100 år gammel by. Byen opstod med anlæggelsen af et skibsværft med tilhørende industribygninger, funktionær- og arbejderboliger. Da værftet krakkede i 1924 blev institutionen Rødbygård/Kofoedsminde etableret i tidligere værftsbygninger samt i nye bygninger bygget til institutionen. Værftsbygningerne på havnen blev efterfølgende brugt af en cementfabrik, og der kom mange andre industrier til byen. Med fugleflugtslinjens etablering i 1963 blev byen udvidet med et nyt trafikfærgeanlæg og dertilhørende nye bygninger. Dét, der gør byen særlig interessant og dermed sårbar over for forandringer er, at byens historie og forskellige faser og temaer fortsat er meget tydelige og velbevarede i by- og havnebilledet.

 

Husrække på K.H. Kofoedsvej

Husene i K H Kofoedsvej blev bygget til skibsværftets arbejdere omkring 1916. I baggrunden ses en fabriksskorsten,der vidner om byens status som industriby.