Kulturmiljø: Rødby købstad og stationsby

Torvet i Rødby

I Rødbys bykerne fornemmer man tydeligt byens historie som købstad - ikke mindst på det brostensbelagte torv.

 

Kulturmiljø
Et værdifuldt kulturmiljø er i den fysiske planlægning defineret som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. De værdifulde kulturmiljøer er kommunernes ansvar i henhold til bl.a. planlovens § 11 a, nr. 14. Det betyder, at kommunerne har ansvaret for kortlægning, udpegning og sikring af kulturmiljøværdier.

 

Rødbys historiske udvikling fra middelalderby til købstad og senere stationsby afspejles tydeligt i byens struktur. Bykernen består af smalle, krogede gader og et velbevaret, brostensbelagt torv, der er omkranset af små huse. Her er byens middelalderlige historie og senere status som købstad tydelig i bybilledet.

 

Tiden som stationsby lader sig afspejle rundt om bykernen. Her er der bredere, lige veje og større huse. Ekspansionen i 1960'erne i forbindelse med Fugleflugtslinjen ses fx i parcelhuskvarterne, på det funktionalistiske rådhus og desuden i bybilledets mindre detaljer.