Kulturmiljø: Rødby Fjord og Lidsø

Afvandingskanal og pumpestation

Området omkring Lidsø er den udtørrede Rødby Fjord. At jorden er inddæmmet og udtørret ses tydeligt, idet fx pumpestationer og snorlige kanaler præger landskabet.

 

Kulturmiljø
Et værdifuldt kulturmiljø er i den fysiske planlægning defineret som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. De værdifulde kulturmiljøer er kommunernes ansvar i henhold til bl.a. planlovens § 11 a, nr. 14. Det betyder, at kommunerne har ansvaret for kortlægning, udpegning og sikring af kulturmiljøværdier.

 

 

Lidsø ligger på den tidligere langstrakte ø i Rødby Fjord ved samme navn som gården. Det betyder, at naturomgivelserne, Lidsø ligger i, er prægede af det tidligere landskab med fjord, holme og øer.

 

Historien om Lidsø er historien om menneskets kamp mod naturen - de forskellige gårdejeres ønske om mere dyrkningsjord. I 1861 begyndte Lidsøs daværende ejer at pumpe vandet væk. Efter gentagne forsøg på udtørring af Rødby Fjord blev arbejdet endelig færdigt sidst i 1920'erne. I dag har kulturmiljøet omkring Lidsø og Rødby Fjord en historisk kildeværdi i forhold til, hvordan fjorden så ud i landskabet. Kulturlandskabet er præget af niveauforskelle, dæmninger, snorlige kanaler og pumpestationer, og vidner om de store landindvindingsprojekter.

 

Kulturmiljøet har en lokal identitetsværdi, idet de store landindvindingsprojekter var så afgørende for bønderne. Befolkningen i dag mindes stadig udtørringsprojekterne, idet fx landmændene til dels stadig slås med den våde jord.