Kulturmiljø: Fugleflugtslinjen

Opmarchfelt ved færgehavn

Fugleflugtslinjen er et afgørende kulturmiljø både i lokalt og nationalt perspektiv.

 

Kulturmiljø
Et værdifuldt kulturmiljø er i den fysiske planlægning defineret som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. De værdifulde kulturmiljøer er kommunernes ansvar i henhold til bl.a. planlovens § 11 a, nr. 14. Det betyder, at kommunerne har ansvaret for kortlægning, udpegning og sikring af kulturmiljøværdier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også artiklen "Fugleflugtslinjen - Broen til det frie Europa"

 

Fugleflugtslinjen kulminerer i det store færgeanlæg ved Rødbyhavn. Fugleflugtslinjen er den eneste af sin slags i Danmark, og det infrastrukturelle kulturmiljø har dermed en betydningsfuld og unik national værdi og en afgørende identitetsværdi for området. Kulturmiljøet er autentisk, homogent og har en stærk oplevelsesværdi, fordi alle bygningskonstruktionerne i forbindelse med fugleflugtslinjen, fx broerne over motorvejen og jernbanen, bygningerne i forbindelse med færgeanlægget og gangbroen mellem trafik- og erhvervshavnen, er opført i gennemført funktionalistisk stil, der er yderst repræsentativ for sin tid.

 

Havneindløb med færge

Fugleflugtslinjen kulminerer med færgeanlægget i Rødbyhavn. Færgerne lægger til og fra hele dagen.