Rødby Havn Røgeri

Preben Madsen ved røgeovnen

Preben Madsen ved røgeovnen.

 

Nord for det gamle værfts hovedbygning på pynten i Rødbyhavn lå indtil for nylig et røgeri. Nu er de gamle bygninger revet ned. Der har formentlig været røgeri og fiskesalg i bygningerne siden opførelsen i 1945. Museum Lolland-Falster besøgte i maj 2012 røgeriet på Vestre Kaj.

 

Den seneste røger på stedet, Preben Madsen, fortalte til museet, at han gerne ville have forlænget lejekontrakten, men at havnens nuværende ejer, Lolland Kommune, ikke ville forlænge den. Kontrakten udløb den 15. maj 2012, hvorefter bygningerne er blevet revet ned.

 

Fiskene bestilte Preben Madsen udefra. De blev ordnet og hængt op, og ovnene tændt. Her hang fiskene så og blev røget. Efter endt røgning skal fisken hænge nogle timer, før den er klar til spisning.

 

Preben solgte de røgede fisk i butikken på havnen og på markeder. Blandt andet var han et fast indslag på Døllefjelde Musse marked.

 

Røgeriet

Prebens røgeri med fiskeudsalg.

 

Røgeriet og havnemiljøet

Røgeriets bygninger bestod af selve røgeribygningen og en tilbygning som var opholdsrum for røgeren. Bygningerne var med til at forme havnens miljø, som på den ene side består af små fiskerskure, stejleplads, plads for bundgarnspæle og slæbested, et lille skibsværft, maskinmotorværksted og fiskepakkeri. På den anden side af havnens industrier med bl.a. korn- og foderstofsiloer og oliebeholdere. Endelig er der et par enkelte bygninger fra Rødbyhavns gamle skibsværft.

 

Industrihavnen har i store træk bibeholdt sine funktioner fra etableringen i 1912 frem til ca. 2009, hvor beslutningen om at etablere en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt blev besluttet af både den tyske rigsdag og det danske folketing.

 

E-ONs administrationsbygning

E-ON bygger ny administrationsbygning ved siden af Rødbyhavn Motor & Maskinværksted.

 

Et nyt havnemiljø

Fra at være et traditionelt havnemiljø er havnen ved at blive omdannet til et administrativt miljø med blandt andet Femerns infocenter, Lolland Kommunes køb af industrihavnen i 2009 og efterfølgende udvikling af havnen, så den kommer til at tiltrække nye virksomheder, der typisk etablerer sig med administrationsbygninger.

 

Flere af de mindre bygninger, som tidligere har rummet småfiskere og fiskesalg fjernes i disse år fra Rødbyhavn Havn.

 

 

 

 

Kort over Rødbyhavn Havn, 1961