Fiskeri i nutid og fortid

Fiskegærde

På udgravningerne bliver der taget 3d billeder af genstandene, så arkæologerne efterfølgende kan nærstudere dem i forbindelse med de efterfølgende analyser. Her ses et 3d billede af et af lokalitetens fiskegærder.

 

Udgravningen MLF01362 ligger i det område, hvor fiskeopdrættet Dansk Klimatisk Fiskeavl tidligere lå. Meget symbolsk er de bedste arkæologiske fund på stedet to lange fiskegærder og to liggende fiskemåtter, sandsynligvis fra bondestenalderen. Området har derfor allerede været brugt til fiskeri i oldtiden, og det har været planlagt at gøre det samme i nyere tid. I februar 2015 påbegyndtes udgravningen af de i første omgang formodede to anlæg - et stående fiskegærde og en liggende fiskemåtte - som blev fundet ved forundersøgelserne i foråret 2014. Der skulle dog vise sig at være flere anlæg at undersøge på stedet.

 

En fiskemåtte drev hid og did

En vandretliggende fiskemåtte - en måtte, som blev flettet af eksempelvis hasselkæppe, og som har været en del af et opretstående fiskegærde - blev afdækket per håndkraft og viste sig at være 6,60 meter lang og ca. 1 meter bred. Den er konstrueret af en række lodretstående stager kaldet opstandere, som er tilspidsede i bunden, hvoromkring der er flettet en række lange kæppe af forskellig tykkelse. Interessant for denne måtte er, at de tykkere og tilspidsede kæpender er i hver ende af fiskemåtten, mens kæppenes tyndere topender er flettet ind mod midten af måtten.

 

Udgravning af fiskegærde

Det er et møjsommeligt arbejde at få udgravet det skrøbelige fiskegærde.

 

Fiskemåtten var i den ene ende meget fragmenteret, og der manglede en del af de lodrette opstandere samt en stor del af fletværket. Midten og den anden ende af måtten var til gengæld godt bevaret. Kæppene kan ved senere undersøgelser forhåbentlig give informationer om, hvorvidt det forhistoriske menneske har kultiveret skoven for at få en stor forsyning af lange lige grene til fletværk. Måttens bevaringsgrad tyder på, at den har revet sig løs fra sin oprindelige plads i et fiskegærde og er drevet rundt i lagunen. Om den blev ødelagt ved at drive rundt, eller da den på et tidspunkt har sat sig fast på fundstedet, er uvist.

 

To fiskegærder står stadig op

Ca. 75 meter sydvest for den liggende fiskemåtte står endnu i dag resterne af to fiskegærder - to hegn bestående af flere flettede måtter sat i række efter hinanden. Hegnene danner et V, hvor der sandsynligvis har siddet en ruse eller anden form for fælde, hvor de to hegn mødes. Før udgravningen blev påbegyndt, kendtes kun det ene sydøst-nordvestgående hegn fra forundersøgelsen, så da hegn nummer to - som løber øst-vest - blev fundet, var der stor glæde. Denne anlægstype med to fiskegærder ligner den, som blev fundet ca. 800 meter vest herfor på MLF00933-II.

 

Profil

I profilen er det tydeligt at se, hvordan fiskegærderne er konstrueret af lodret eller skråt nedbankede og tilspidsede opstandere, hvoromkring er flettet kæppe af forskellig tykkelse

 

Fiskegærderne er konstrueret af lodret eller skråt nedbankede og tilspidsede opstandere, hvoromkring er flettet kæppe af forskellig tykkelse (fra ca. 1,5 cm til 3 cm i diameter). Langs hermed er også nedbanket større pæle, som har skullet støtte hegnene mod vandets bevægelser.

 

Bevaringsgraden af hegnene varierer meget. Nogle steder er de nederste skifter af fletværket bevaret, og andre steder er det forsvundet. Her er kun opstanderne tilbage, som står med ca. 45 cm mellemrum. På nuværende tidspunkt er der undersøgt ca. 20 meter af det ene gærde, som har været ca. 45 meter langt. Det andet hegn er indtil videre ca. 25 meter langt, men dets afslutning er endnu ikke fundet.

 

Endnu en liggende fiskemåtte

Som en ekstra bonus lå der mindre en to meter fra det SV-NV-gående fiskegærde endnu en løsrevet fiskemåtte - denne var dog kun tre meter lang, men flettet af finere og tyndere kæppe end den først udgravede måtte. Om denne har været en del af de endnu stående hegn, kan ikke bestemmes endnu. Der foreligger endnu ikke dateringer fra anlæggene på stedet, men der bliver taget prøver ind til både dateringer og vedbestemmelse af de mange kæppe og opstandere i fiskegærderne og -måtterne.