En stenalderfest?

Kogegrube

Kogegrube med trækul og ildpåvirkede sten.

 

Selvom udgravningerne øst for Rødbyhavn foregår etapevis er de samlet set med til at give den store forståelse af livet for stenalderbefolkningen langs Lollands sydkyst. Et af etapens områder, MLF01352, har i første kvartal af 2015 fået afrømmet dyrkningslaget, hvor der i undergrunden dukkede flere strukturer op. Indtil videre er der ikke lokaliseret sikre tegn på huse, men der er et par mulige strukturer, som skal undersøges nærmere, da der i feltet syd herfor tidligere er lokaliseret flere huse. Spredt på størstedelen af feltet er der lokaliseret kogegruber, men i den nordlige del ligger der imidlertid en stor koncentration af disse. Kogegruber er i sig selv ikke sjældne eller unikke, men antallet og tætheden indikerer, at netop disse kan knyttes til en mere speciel hændelse.

 

Udgravningsplan

De mørke anlæg er kogegruberne.

 

Fest eller kult?

Inden for et område på 18x16 meter blev det fundet hele 25 kogegruber. Spørgsmålet er, om de er samtidige, hvilket bl.a. en C14 - undersøgelser kan be- eller afkræfte. Typebestemmelse af keramik og andre genstande kan også være til hjælp, men disse giver ikke en nær så præcis datering. I dette tilfælde har undersøgelsen vist, at kogegruberne respekterer hinanden, hvilket med andre ord betyder, at bondestenalderens mennesker har haft kendskab til de enkelte gruber og ikke lagt nye oveni. Men hvad var anledningen? Til dette findes der ingen klare svar, men en ofte anvendt tolkning eller teori knytter dem til kult/religion.

 

Kogegruber og dens funktion
Kogegruber blev i udgangspunktet brugt til at lave mad i. En kogegrube er en jordovn, hvor opvarmede håndstore sten blev lagt i bunden, hvorpå maden blev tilberedt. Maden blev pakket ind i f.eks. blade for at beskytte den, hvorefter hullet blev dækket til med tørv eller jord.  Maden blev liggende i gruben i et par timer, til den var mør nok. Dette var en tidskrævende proces, hvilket tyder på, at det ikke var et dagligt fænomen. Måske noget, der blev anvendt i forbindelse med specielle anledninger. Den daglige madlavning blev lavet i huset under enklere forhold.