Ned i grøften

Arkæolog i felten

Gry Jannice Kristiansen sprøjter vand på et anlæg, så det står tydeligere frem i den tørre jord.

 

Forud for etablering af forbindelsesvejen Færgevej Øst, øst for RGS90, blev der i sensommeren 2014 foretaget en arkæologisk udgravning af et mindre område. I den sydlige del af området fremkom en grøft, som løb øst-vest. Grøften var ca. 35 cm dyb og varierede i bredden fra 170 til 195 cm. Der var et naturligt ophold i grøften på nogle meter, inden den igen fortsatte. Grøften var fyldt op ad flere omgange. Mod syd synes der i grøften at være en nyere nedgravning, som kan stamme fra en stolperække. Grøften er også registeret ved andre forundersøgelser og udgravninger mod vest, og kan således følges over en strækning på 1,3 km. Afslutningen af grøften er ikke registreret, og den kan derfor være meget længere og fortsætte både mod øst og vest.   

 

Et spor efter markering af skel?
Der var ikke nok materiale i grøften til at få en datering. Men på sognekort fra begyndelsen af 1800-tallet kan der, netop hvor udgravningen lå, ses en markering af et skel. Da skelgrænser var og er noget, som folk går meget op i, var det vigtigt at få dem markeret, så der ikke kunne opstå nogen tvivl. Dette kunne gøres med hegn, men også med en grøft. Det naturlige ophold kan dermed stamme fra en overgang, så man kunne komme ind på marken med sin vogn. Efterhånden som grøften er blevet fyldt op, kan man på et tidspunkt have valgt at markere skellet med et hegn. Dette kan ses ved den nyere nedgravning i den sydlige del af grøften, som kan have været til en stolperække.

 

Opmåling af grøft

Brian Westen lægger målestok ud til foto af grøft.

 

I området mod nord fremkom en grube, som i fyld minder om grøften. Heller ikke her var der noget, der kunne give en datering eller en ide om anvendelse.

 

Rødbyhavn Flyveplads lå her indtil besættelsens slutning i 1945, og måske kan gruben have hafte en anvendelse her. 

 

Der blev yderligere registreret enkelte stolpehuller i feltet, men der var ikke nogen konstruktioner.