Udgravning af vejtracé

Brønd

Brønd med keramik og fiskeknogler

 

Museum Lolland-Falster foretog i juli 2014 en udgravning forud for anlæggelsen af et planlagt vejtracé syd om Strandholm. Her blev der fundet bebyggelsesspor, hovedsageligt gruber og kogestensgruber, et muligt hegnsforløb og en brønd med blandt andet keramik og fiskeknogler. Keramikken kunne tyde på Neolitikum eller Bronzealder/Førromersk Jernalder. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen dateringer af kogestensgruberne og af brønden, der kan give en datering af bosættelsen.