Forundersøgelse forud for jordarbejde.

Kogestensgrube

Kogestensgrube under udgravning.

 

Før den planlagte forlægning af Færgevej og kabeltracé i Rødbyhavn foretog Museum Lolland-Falster en forundersøgelse af MLF01353 Annas Minde. Der fandtes bebyggelsesspor over hele arealet, en lokalitet der er opdelt i flere vejtracéer og større og mindre arealer. Der er hovedsageligt tale om gruber og kogestensgruber og spredte stolpehuller. Der kunne ikke udskilles huskonstruktioner. En tyndnakket økse indikerer bebyggelse fra tidlig Tragtbæger/tidlig mellemste Tragtbægerkultur.