De tidlige tider

Erosionslag

Erosionslaget ses tydeligt på billedet som de lyse lag

 

Lokaliteten er beliggende i den sydøstlige del af vindmølleparken. Den var i den tidlige del af ældre stenalder placeret på den sydligste del af et bakkedrag/næs, som løber mod nordøst, og fundmaterialet stammer hovedsageligt fra ældre Maglemose- og yngre Ertebøllekultur.

 

Maglemose- og Ertebøllejægerne
Materialet fra Maglemosekulturen fremkom i et tyndt gruslag nær toppen af det lille højdedrag/næs, mens materiale fra Ertebøllekulturen i hovedsagen syntes at komme i de eroderede lag på næssets vestside.

 

Da lokaliteten var beboet af maglemosejægerne, lå den over 15 km væk fra nærmeste kystlinje. Den var sandsynligvis en midlertidig lejr, der blev anvendt i forbindelse med jagt i indlandet. Der er på lokaliteten fundet 16 mikroliter, som er fordelt på otte lancetter og otte trekanter. Dateringsmæssig peger materiale mod ældre Maglemosekultur (ca. 8-9000 f. Kr.).

 

Mikroliter

To lancetformede mikroliter

 

Ved bosættelsen fra Ertebølletid var havniveauet imidlertid steget så meget, at lokaliteten i denne periode lå på et næs i den lavvandede lagunefjord. Materiale fra denne periode er i hovedsagen fremkommet i et erosionslag, som blev afdækket vest for næsset. Aflejringerne er ved påvirkning af vandstrømninger og bølger blevet eroderet fra næsset og aflejret i de dybere områder mod vest. Baseret på typologien af de tværpile, der fremkom i laget, synes hovedparten af aktiviteten at være foregået i den mellemste eller seneste del af Ertebølletid (ca. 4800-4000 f Kr.).

 

Lårbensknogle

Lårbensknoglen fra jernalderen

 

Et væld af knogler
Faunalevn, hvoraf majoriteten var fra erosionslaget i det vestlige felt, vidner om, at der i Ertebølletid såvel er blevet drevet fiskeri som jagt fra lokaliteten. De artsbestemte knogler fordelte sig som følger:

 

  • 182 stk. fisk
  • 7 stk. hjortedyr
  • 13 stk. hjortedyr/kvæg
  • 16 stk. fugle
  • 8 stk. svin
  • 12 stk. rådyr/får/ged
  • 17 stk gnaver/egern

 

Derudover blev der fundet en lårbensknogle fra en mand. Den stammede imidlertid fra jernalderen og var derfor ikke samtidig med Maglemose- og Ertebølleaktiviteterne.