Stager fra stenalderen

Arkæolog Anna-Sara Noge i færd med at udgrave spidsen af en stage fra stenalderen.

Arkæolog Anna-Sara Noge i færd med at udgrave spidsen af en stage fra stenalderen.

 

Lokaliteten er et ca. 3793 m2 stort område, der vidner om lokale forandringer i landskabet gennem tiden, som kan kædes sammen med de overordnede forandringer, der sker i landskabet i stenalderen. Derudover er der fundet tildannet flint, primært grove flintafslag og enkelte flækker, samt nogle korte stykker af stager, hvoraf 9 blev fundet lodretstående i lerlaget. Efter undersøgelsen af de fremkomne fund og fyldskifter blev det vurderet, at udgravningens potentiale var opnået, og feltarbejdet blev indstillet.