Fra padleåre til flintdolk – 2000 år med fund

Kværnsten

Kværnsten, liggeren. En af to kværnsten, som er blevet deponeret på, hvad der formodentlig har været lavt vand.

 

Lokaliteten har genereret meget forskellige fund, som dækker en periode på ca. 2000 år.

 

Kværnsten
På udgravningen fremkom to kværnstene, som begge var fuldt funktionsdygtige. De var således ikke kasseret, fordi de var nedslidte, men der skal i stedet søges andre forklaringer på, hvorfor disse er blevet deponerede på, hvad vi tror har været lavt vand. Den ene kværnsten var desuden lagt ned som en del af en stenpakning, hvis funktion endnu er ukendt. Omkring samme stenpakning fremkom keramik, som formodes at stamme fra et enkelt lerkar. Keramikken er foreløbigt dateret til den sene del af den tidlige bondestenalder.

 

Paddelåre

Paddelåre af aflang, neolitisk type.

 

Paddelåre
Bevaret i driftsgytjen blev der fundet en paddelåre med skaft. Typologisk dateres den til bondestenalderen, men den er endnu ikke nærmere dateret. I samme område fremkom en masse fordybninger i driftsgytjen, som tolkes som værende mulige klovspor.

 

Lerkar

Lerkar af tykt gods, som er faldet sammen. Karret er endnu ikke dateret. Rundt om karret fremkom koncentrationer af knogle, tidlig neolitisk keramik og et system af stager.

 

Keramik
Der fremkom tre forskellige keramikkoncentrationer, hvoraf de to formodentlig stammer fra et eller to lerkar. Disse lerkar har været delvist ornamenterede og dateres foreløbigt til den sene del af den tidlige bondestenalder (ca. 3300 f. Kr.) som nævnt ovenfor. Den tredje koncentration bestod af ét lerkar, som har været deponeret på stedet og sidenhen kollapset. Dette lerkar var ikke ornamenteret og derfor betydeligt sværere at datere typologisk. Karret var stort og havde tykke vægge. Det blev fundet to meter fra en af de andre, typologisk daterede, keramikkoncentrationer. Rundt omkring fandtes desuden nogle koncentrationer af dyreknogler, samt hvad der eventuelt kunne være et system af stager. Intet af dette er dog dateret, hvorfor tolkningerne stadig er usikre.

 

Flintdolk

Flintdolk med barkhåndtag. Det er en type VI dolk fra ældre bronzealder.

 

Flintdolk
Det mest overraskende og sensationelle fund fra udgravningen, var en flintdolk. Fundet var overraskende af to grunde. For det første var håndtaget af bark bevaret, det første i Danmark. og for det andet var fundet yngre end forventet for området - nemlig fra bronzealderen. Flintdolken er af en type, som fandtes i den ældre del af bronzealderen, ca. 1700-1800 f.Kr., det vil sige næsten 2000 år yngre end nogle af de andre typologisk daterede fund fra udgravningen. Hvad repræsenterer flintdolken så? Den kan være deponeret som offer, eller den kan være tabt af en uheldig ejer - det vides ikke, men forhåbentlig kan fremtiden være med til at besvare spørgsmålet!