Udgravning i fossil fjordbassin med fund af flint og bearbejdede stager

Øksehoved

Stridsøkse fra enkeltgravskultur

 

Udgravningen blev påbegyndt i efteråret 2014 og forholder sig til et fundførende gruslag med mange fund af flint. Den hyppigste redskabskategori i det fundførende lag er skiveøkser og blokke, endvidere bor, skrabere, knive og enkelte stikler og tværpile. Det meste af materialet skal nok dateres til tidlig Tragtbægerkultur (og måske yngre Ertebølle). 

 

Tre fund adskiller sig fra fundbilledet. Heriblandt en fiskehaledolk (type IVb), et ituslået lerkar (Senneolitikum-Bronzealder) og en stridsøkse (Enkeltgravskultur). I moræneleret er der fundet spredte tilspidsede stager, der mangler videre undersøgelse.