Lagunepotter og barnekæber – spor efter rituelle handlinger?

Stage

En af de mange nedhamrede stager, der er fundet på lokaliteten.

 

I første halvdel af 2014 blev et 3.500 m2 stort areal, udgravet. Strandholm I ligger umiddelbart syd for Strandholm Gård, hvorfra terrænet hælder svagt ned mod lokaliteten i syd. I lokalitetens nordlige halvdel, hvor undergrunden ligger højt, er området totalforstyrret af dybe grubbespor, men mod syd falder terrænet, hvorpå spor efter den forhistoriske rørsump og lagune er påvist

 

I tilknytning til den bevarede del af rørsumpen, der lå i grænsezonen mellem tørt land og lagunen, er der påvist en påfaldende høj koncentration af keramik. Keramikken - som stammer fra 2-3 lerkar - ligger i nær relation til trædesten og nedhamrede stager samt sporadiske forekomster af håndstore sten, knogler, naturrav og trækulsfragmenter. Samlet giver denne fundkontekst flere vidnesbyrd, der peger i retning af lerkar, der i rituelt anliggende er anbragt og nedsænket i vand.

 

Lerskive med bidemærker

Lerskive med bidemærker fra et 3-5 årigt barn.

 

Der blev videre fundet brudstykker af flere lerskiver, hvoraf den ene er randdekoreret med tandmærker fra underkæben af et 3-5årigt barn. Tanddekorationer på denne type genstande er ikke ukendte, men det usædvanlige i dette tilfælde er, at barnet kun har "bidt" i skiven fra den ene side. Kan det tænkes, at man under udførelsen af skiven har haft kæbepartiet af et afdødt barn i hånden?

 

Materialet ligger p.t. til efterbearbejdelse, men ornamentikken på potterne og lerskivernes karakteristika, knytter fundene til en sen fase af tragtbægerkultur - MN V (2800-2900 f.kr).