Spunsede kasser

Placering af spunsede kasser

De spunsede kasser sættes for at holde vandet væk fra udgravningerne

 

I den tredje og sidste del af forundersøgelsen blev der i perioden marts 2013 til juni 2013 sat og undersøgt 64 spunsede kasser à 4x4 meter. Spunsningen af kasserne blev foretaget af entreprenørfirmaet Arkil A/S, mens Museum Lolland-Falster i samarbejde med entreprenørfirmaet MSE A/S stod for selve udgravningen og undersøgelsen af kasserne.

 

En spunset kasse er sat på plads

De spunsede kasser blev nøje placeret for at undersøge arealerne for spor efter menneskelige aktiviteter

 

Tydelige spor fra fortiden

Kasserne blev sat i de områder, hvor snegleboringerne havde påvist flest genstande, for at undersøge om der var tale om konkrete bosættelser eller andre former for menneskelige aktiviteter. Til trods for kassernes relativt begrænsede areal (4x4 meter) var det pludselig muligt at registrere bopladsaktiviteter og ikke kun løsfundne genstande. Største delen af kasserne indeholdt genstande, og i flere blev der registreret deciderede anlæg som for eksempel et fiskegærde, der står, som det blev forladt for ca. 5.000 år siden.

 

Arkæologer undersøger en spunset kasse

Kasserne undersøges grundigt for oldsager og spor efter bopladsaktiviteter

 

Fordelen ved kasserne

Ved at sætte de spunsede kasser på nøje udvalgte områder fik Museum Lolland-Falsters arkæologer mulighed for at udgrave små arealer på traditionel arkæologisk vis. Kasserne holdt grundvandet ude, og der var mulighed for at søge efter menneskeskabte spor i deres korrekte kontekst.