Soldecontaineren – storvask ved jordvask

Soldecontainer set fra siden

Den specialbyggede soldecontainer i vindmølleparken øst for Rødbyhavn

 

Når vi undersøger jordprøver fra udgravningerne, benytter vi et såkaldt vandsold. Et vandsold er sådan set bare en stor si, hvori jorden overrisles med vand. Når jorden er vasket væk, ligger kun sten og renvaskede oldsager tilbage. At solde, som det kaldes, er et beskidt arbejde - men det er imidlertid i soldet, at mange fantastiske oldsager ser dagens lys for første gang i flere årtusinder.

 

Under den arkæologiske forundersøgelse blev soldningen udført ved to ombyggede køkkenvaske i en lille garage nær Rødbyhavn. Da de egentlige udgravninger skulle starte, stod det klart, at de daværende faciliteter ikke var tilstrækkelige. Med udgangspunkt i et design fra Moesgård Museum i Århus, fik Museum Lolland-Falster en lokal smed til at bygge en såkaldt Soldecontainer.

 

Soldecontainer set ovenfra

Soldecontaineren gør arbejdet med at solde jorden nemmere for museets arkæologer

 

En soldecontainer er et specielt aggregat til soldning af jordsedimenter i stor skala. I virkeligheden er det en almindelig container, som har fået tilføjet nogle sold, slisker, rør, slanger og haner, samt en kraftig dykpumpe. 

 

Soldecontaineren gør, at vi ikke behøver stå i timevis og skovle jord fra en trillebør op i et sold. I stedet kan en kubikmeter jord ad gangen blive læsset op på soldecontainerens sliske med en teleskopfrontlæsser. Dykpumpen giver et meget højere vandtryk, end det man kan få ud af en almindelig vandhane. Disse forhold er med til at gøre soldning mindre slidsom og meget mindre tidskrævende.

 

En lodret si er fastgjort nede i selve containeren, som filtrerer vandet fra jorden. På den måde kan vandet genbruges, så vandspild begrænses. Overskydende jord køres bort og deponeres.

 

Arkæolog inspicerer soldecontaineren

Soldecontaineren inspiceres af arkæolog Brian Westen inden den tages i brug

 

Soldecontaineren bruges til at vaske fund frem af jorden. Typisk soldes prøver af 5 liter jord. Med soldecontaineren kan der soldes adskillige kubikmeter jord af gangen. Soldecontaineren kan omsætte 2 kubikmeter sandet jord i timen. Lerjord tager længere tid. Vandet genbruges. Da vandet genbruges er soldecontaineren ikke egnet til naturvidenskabelige prøver.

Soldecontaineren i brug