Snegleboringer

Sneglebor i funktion

De mange kubikmeter jord, som snegleboret tager med op, undersøges nøje for spor efter menneskelig aktivitet

 

Med udgangspunkt i den landskabsmodel, som de 987 kerneboringer danner grundlaget for, og den viden, der eksisterer om placeringen af stenalderbopladser, indledte Museum Lolland-Falster 2. del af forundersøgelsen. Fra december 2012 til marts 2013 foretog museet i samarbejde med entreprenørfirmaet MSE A/S 1119 snegleboringer i det 187ha store inddæmmede areal. Snegleboringerne har en diameter på 120 cm og blev anvendt for at undersøge det store areal for menneskelige aktiviteter i form af oldsager. Hver boring tager ca. fire kubikmeter jord med op, som derefter bliver gennemgået for fund, ligesom eventuelle bopladser bliver lokaliseret.

 

Arkæologer måler op og registrerer

Alle spor af menneskelig aktivitet blev nøje registreret, så man efterfølgende kunne lokalisere bopladsaktiviteter

 

Fundenes placering registreres nøje
Alle kerneboringerne blev registreret med GPS og totalstation, og alle genstande fra prøverne er blevet relateret til deres repræsentative stratigrafiske sedimentlag. Efterfølgende blev der udarbejdet et kort, der viser spredningen af fundene.

Video Snegleboring I
Video Snegleboring II
Video Snegleboring III